rentokil-initial-main-banner

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

“Protecting people and enhancing lives” เราจะปกป้องและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คือคำสัญญาที่เราให้กับลูกค้า และเป็นความมุ่งมั่นที่ให้ไว้กับพนักงานของเราเช่นกัน โดยเราจะปกป้องผู้คนจากอันตรายของสัตว์รบกวนที่เป็นพาหะนำโรค และมีความเสี่ยงจากการขาดสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการบาดเจ็บจากสถานที่ปฏิบัติงาน เราเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยบริการที่สามารถปกป้องสุขภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนชื่อเสียงของท่าน

สำหรับ เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) เราเป็นผู้นำด้านบริการกำจัดสัตว์รบกวนและสุขอนามัย ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และพนักงานบริการ กว่า 450 คน และ 11 สาขาที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

02 290 8500

“เรามีความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และการบริการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักค่านิยมของบริษัท คือ ส่งมอบคุณภาพงานบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างทีมทำงานที่แข็งแกร่ง ขณะที่คุณเน้นการบริหารเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตนั้น ขอให้คุณมั่นใจว่า เราจะเป็นผู้ช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินได้อย่างราบรื่น อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าในชื่อเสียงธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี”

พงษ์พันธ์ อติชาติภัสสร 
กรรมการผู้จัดการ