เร็นโทคิล อินนิเชียล ประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการกำจัดแมลงและสุขอนามัย

“Protecting people and enhancing lives” เราจะปกป้องและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คือคำสัญญาที่เราให้กับลูกค้า และเป็นความมุ่งมั่นที่ให้ไว้กับพนักงานของเราเช่นกัน โดยเราจะปกป้องผู้คนจากอันตรายของสัตว์รบกวนที่เป็นพาหะนำโรค และมีความเสี่ยงจากการขาดสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการบาดเจ็บจากสถานที่ปฏิบัติงาน เราเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยบริการที่สามารถปกป้องสุขภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนชื่อเสียงของท่าน

สำหรับ เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) เราเป็นผู้นำด้านบริการกำจัดสัตว์รบกวนและสุขอนามัย ซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และพนักงานบริการ กว่า 450 คน และ 11 สาขาที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

เร็นโทคิล ประเทศไทย เราเป็นผู้นำด้านบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อจัดการความเสี่ยง การป้องกัน และการปกป้องจากแมลงและสัตว์รบกวน เราให้ความสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของลูกค้า ตั้งแต่สถานที่อยู่อาศัย สำนักงาน(ออฟฟิศ) โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้โปรแกรมการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management : IPM)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขอนามัยภัณฑ์ครบวงจร

อินนิเชียล ไฮยีน ประเทศไทย เป็นผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขอนามัยอันหลากหลายของลูกค้า เราเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มาจากการปนเปื้อนและการติดเชื้อ จากการศึกษาและวิจัยความเสี่ยงจากเชื้อโรค ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถปกป้องธุรกิจของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดหรือประเภทใดก็ตาม พร้อมทั้งส่งมอบบริการที่ช่วยแก้ปัญหาสุขอนามัยให้กับลูกค้าในทุกๆ สถานที่ได้เป็นอย่างดี